Category Archives: 2019

Mesyuarat Agung Kokurikulum PPKI (2019)

Mesyuarat Agung Kokurikulum PPKI (2019)

Mesyuarat Agung Pertama

Tarikh : 25 Januari 2019

Hari : Jumaat

  1.  Badan Berunifom – Persatuan Pengakap
  2.  Kelab dan Persatuan – Keselamatan Jalan Raya
  3.  Sukan dan Permainan – Olahraga

Seramai lebih kurang 30 lebih orang murid PPKI SMK Kidurong telah diiklusifkan ke dalam kokurikulum aliran perdana iaitu di dalam Badan Berunifom Persatuan Pengakap dan Sukan dan Permainan Olahraga.  Mereka ini dipilih berdasarkan kebolehan dan kemampuan mereka di dalam bidang kokurikulum ini.  Program mengiklusifkan merekai ini adalah dengan harapan membolehkan mereka berinteraksi dengan murid lain selain daripada rakan mereka sahaja dan menjadikan mereka lebih berkeyakinan apabila berhadapan dengan orang ramai,

Persidangan e-RPI Pertama (2019)

Persidangan e-RPI Pertama (2019)

Tarikh : 19/1/2019

Hari : Sabtu

Masa : 8.00 pagi – 10.00 pagi

Tempat : Bilik Sri Belian, SMK Kidurong

  • Membincangkan tentang perancangan e-RPI yang perlu diisi secara online oleh guru dan di sahkan oleh ibu bapa/penjaga.
  • Membincangkan isu-isu semasa berkaitan tentang Pendidikan Khas di SMK Kidurong
  • Memberitahu dan mempekenalkan takwim dan aktiviti program PPKI SMK Kidurong kepada ibu bapa/penjaga