HEM

PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID (HEM)

VISI – Membentuk murid menjadi insan yang holistik.

MISI – Mencungkil potensi murid dan membimbing murid mempunyai peribadi yang luhur, mulia dan bersifat manusiawi.

 

PIAGAM PELANGGAN

Jawatankuasa HEM memberi komitmen untuk :

1 Membentuk murid agar berperibadi mulia dan seimbang
2 Membimbing murid dengan penuh rasa tanggungjawab dan kasih sayang
3 Membina jaringan kerjasama efektif dengan masyarakat, agensi, kerajaan, swasta dan NGO
4 Meletakkan kebajikan dan pengiktirafan murid sebagai keutamaan
5 Menjayakan pengurusan persekitaran yang kondusif untuk PdPc

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Laman Web rasmi SMK Kidurong, Bintulu

%d bloggers like this: