SKPMg2

Standard Aspek
Standard 1 : Kepemimpinan

1.1

PGB Sebagai Peneraju

1.2

PGB Sebagai Pembimbing

1.3

PGB Sebagai Pendorong
Standard 2 : Pengurusan Organisasi

2.1

Pengurusan Sumber Manusia

2.2

Pengurusan Aset

2.3

Pengurusan Kewangan

2.4

Pengurusan Sumber Pendidikan

2.5

Iklim

2.6

Pengurusan Perpaduan

2.7

Permuafakatan Strategik
Standard 3 : Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid    
3.1 : Pengurusan Kurikulum

3.1.1

Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum

3.1.2

Pengurusan Mata Pelajaran

3.1.3

Pengurusan Masa Instruksional

3.1.4

Pengurusan Penilaian Murid
3.2 : Pengurusan Kokurikulum

3.2.1

Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum

3.2.2

Pengurusan Kelab/Persatuan

3.2.3

Pengurusan Bdan Beruniform

3.2.4

Pengurusan Sukan/Permainan

3.2.5

Pengurusan Program Kecemerlangan

3.2.6

Pengurusan Sukan Untuk Semua

3.2.7

Pengurusan Pentaksiran Kokurikulum
3.3 : Pengurusan Hal Ehwal Pelajar

3.3.1

Ketetapan Pelaksanaan Hal Ehwal Murid

3.3.2

Pengurusan Disiplin Murid

3.3.3

Pengurusan Keselamatan Murid

3.3.4

Pengurusan Kesihatan Murid

3.3.5

Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid

3.3.6

Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
Standard 4 : Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)

4.1

Guru Sebagai Perancang

4.2

Guru Sebagai Pengawal

4.3

Guru Sebagai Pembimbing

4.4

Guru Sebagai Pendorong

4.5

Guru Sebagai Penilai

4.6

Murid Sebagai Pembelajar Aktif
Standard 5 : Kemenjadian Murid

5.1

Kemenjadian Murid Dalam Akademik

5.2

Kemenjadian Murid dalam Kokurikulum

5.3

Kemenjadian Shasiah Murid

Laman Web rasmi SMK Kidurong, Bintulu

%d bloggers like this: